Forskningsnetværk

Faglige netværk

På Health har vi skabt en række interdisciplinære forskningsnetværk, der samarbejder om forskning og uddannelse. Emnerne skal være af samfundsmæssig interesse, og vi er åbne for eksterne samarbejder med både internationalt førende miljøer og industrien.

Vi afholder løbende faglige arrangementer med internationalt format og fokus på både akademisk udvikling, videndeling, gensidig inspiration og netværksdannelse.

Find flere informationer i præsentationerne af de enkelte netværk.

Kontakt os for mere information