Ansættelsesprocedurer på Health

Health ønsker at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede på alle fakultetets ansættelsesområder. Derfor er det vigtigt at have professionelle ansættelsesprocesser, der både er velplanlagte og velgennemførte.

På denne side kan:

  • Ansøgere, medarbejdere og tillidsrepræsentanter orientere sig i ansættelsesprocesser på Health.

  • Ansættende ledere finde oplysninger og værktøjer til et godt rekrutterings- og ansættelsesforløb.

  • Medlemmer af bedømmelsesudvalg eller ansættelsesudvalg finde vejledninger og værktøjer, der understøtter deres arbejde i rekrutteringsprocessen.

Du skal desuden være opmærksom på de regler og retningslinjer, som gælder ved rekruttering og ansættelse på Aarhus Universitet. Læs om ansættelsesprocedure på Aarhus Universitet.

Vælg den relevante stillingskategori


Problemer med at åbne Word-filer i Chrome?

Hvis du bruger Chrome og har problemer med at åbne Word-filerne på denne side, så kan det afhjælpes ved at filføje siden som sikkert indhold i browseren.

Alternativt kan du højreklikke på linket til Word-filen, kopiere linkadressen og sætte den ind i en ny fane.

Du kan også skifte til en anden browser - fx Mozilla Firefox eller Edge.

Kontakt

Fælles postkasse for Health HR:


HR-postkasse for:

Institut for Klinisk Medicin:

Institut for Biomedicin:

Institut for Folkesundhed:

Institut for Odontologi og Oral Sundhed:

Institut for Retsmedicin:

Vejledning til: