Health Bygningsservice


Teknisk chef, Health

Bygningsdrift

Betjentstue Odontologi/Health vagttelefon
(7.30-15.00)
Telefon: 87 15 05 29

Betjentstue Søauditorierne/Health Auditorievagt
(7.30-15.00, fredag kl. 7.30 til 14.00)
Telefon: 87 15 22 65