Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen består af tre afdelinger, hhv. Health ph.d.-administration, NAT og TECH ph.d.-administration og AU ph.d. og fondsbetjening

Enhedens to fakultetsnære afdelinger (hhv. Health og NAT og TECH) varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, kvalifikationseksamener, arbejds- og opholdstilladelser, HR- og personaleadministration og bedømmelser på tværs af de tre fakulteter. Derudover leverer afdelingen data og statistik til ph.d.-skoleledelserne, samt varetager opgaver i forbindelse med doktorafhandlinger på de tre fakulteter.

Ph.d.-administrationen har desuden ansvaret for at drive og afvikle ca. 150 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med Regionens lægelig videreuddannelse.

Enhedens tredje afdeling (AU ph.d. og fondsbetjening) løfter tværgående initiativer og opgaver på AU vedrørende ph.d.-studerende, og yder rådgivning, ledelsesbetjening og systemunderstøttelse af ph.d.-området. Afdelingen leverer desuden administrativ støtte til Ph.d.-rådet for UddannelsesforskningAarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Nationalt Partnerskab for Børneforskning.

Enheden består af ca. 37 medarbejdere, herunder én funktionschef og to afdelingsledere.


Funktionschef

Simon Dinitzen

Funktionschef for Ph.d. Administrationen

Du finder os her:

Ph.d.-administrationen

Adresse:
Jens Baggesens Vej 53
Bygning 5220-5221
8200 Aarhus N
Danmark

E-mail:
Natural Sciences: gradschool.nat@au.dk
Technical Sciences:gradschool.tech@au.dk
Health: graduateschoolhealth@au.dk