Ph.d.-administrationen

Ph.d.-administrationen består af tre afdelinger, hhv. Health ph.d.-administration, NAT og TECH ph.d.-administration og AU ph.d. og fondsbetjening

Enhedens to fakultetsnære afdelinger (hhv. Health og NAT og TECH) varetager administrative opgaver i forbindelse med bl.a. opslag, indskrivninger, stipendietildelinger, kvalifikationseksamener, arbejds- og opholdstilladelser, HR- og personaleadministration og bedømmelser på tværs af de tre fakulteter. Derudover leverer afdelingen data og statistik til ph.d.-skoleledelserne, samt varetager opgaver i forbindelse med doktorafhandlinger på de tre fakulteter.

Ph.d.-administrationen har desuden ansvaret for at drive og afvikle ca. 150 ph.d.-kurser årligt, samt kurser i forbindelse med Regionens lægelig videreuddannelse.

Enhedens tredje afdeling (AU ph.d. og fondsbetjening) løfter tværgående initiativer og opgaver på AU vedrørende ph.d.-studerende, og yder rådgivning, ledelsesbetjening og systemunderstøttelse af ph.d.-området. Afdelingen leverer desuden administrativ støtte til Ph.d.-rådet for UddannelsesforskningAarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) og Nationalt Partnerskab for Børneforskning.

Enheden består af ca. 37 medarbejdere, herunder én funktionschef og to afdelingsledere.


Administrationschef

Du finder os her:

Ph.d.-administrationen

Adresse:
Jens Baggesens Vej 53
Bygning 5220-5221
8200 Aarhus N
Danmark

E-mail:
Natural Sciences: gradschool.nat@au.dk
Technical Sciences:gradschool.tech@au.dk
Health: graduateschoolhealth@au.dk