Health Studier

Health Studier understøtter gode studieforløb for alle studerende på Health gennem planlægning, vejledning sagsbehandling og uddannelsestilrettelæggelse. Vi understøtter også faglige og ledelsesmæssige beslutninger på uddannelsesområdet.


Uddannelseschef

Kontakt Studieservice

Telefon: 87 16 74 14
E-mail: health.studieservice@au.dk

Adresse:
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C