Akademisk Råd på Health

Rådet skal sikre medarbejdernes og de studerendes medbestemmelse og medinddragelse og være med til at sikre en høj akademisk standard på Health.

Hvad er Akademisk Råd?

Akademisk Råd er et rådgivende organ. Det rådgiver dekanen om forskning, uddannelse og samarbejde. Det vil altså sige, at Akademisk Råd er med til at påvirke, hvilken retning fakultetet skal bevæge sig i.

Rådet rådgiver fx dekanen om:

 • fakultetets strategiske forhold
 • fakultetets budget og budgetprincipper
 • strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
 • kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning

Akademisk Råd nedsætter også ansættelsesudvalg, når der skal ansættes lektorer og professorer, ligesom rådet uddeler ph.d.- og doktorgrader.

Hvilken indflydelse kan jeg få som medlem?

Du kan få indflydelse på de faglige og akademiske forhold på Health.

Du kan fx være med til at drøfte hvordan fakultetet:

 • prioriterer sine midler
 • får de dygtigste forskere og undervisere
 • sikrer et højt akademisk niveau

Hvordan bliver jeg medlem af Akademisk Råd?

Der afholdes valg til Aarhus Universitets forskellige råd, nævn og udvalg èn gang om året. 

Hvilke repræsentanter der kan stemmes ind i Akademisk Råd varierer inden for en 4-årig periode.

Medlemmerne af Akademisk Råd vælges for forskellige perioder:

 • videnskabeligt personale vælges for 4 år ad gangen.
 • ph.d.-studerende vælges for 2 år ad gangen.
 • studerende vælges for 1 år ad gangen.
 • teknisk-administrativt personale (observatørstatus) vælges for 4 år ad gangen.

Hvornår der næste gang afholdes valg til Akademisk Råd kan du se på valgsekretariatets oversigt over, hvad der stemmes til i de kommende år på AU 

På valgsekretariatet på hjemmeside er en gudie til hvordan du stiller op som kandidat

Har du spørgsmål?

Kontakt valgsekretariatet 

Kontakt

Sara Ølholm Eaton

Rådgiver Administrationscenter Health - Fakultetssekretariat, Health

Dagsordener og referater

Møder i 2023

2. februar:
Dagsorden 02.02.2023 / Referat 02.02.2023 

22. juni:
Dagsorden 22.06.2023 / referat 

25. august:
dagsorden / referat 

7. december:
dagsorden / referat

Møder i 2022

10. februar:
Dagsorden 10.02.2022 / referat

8. juni:
Dagsorden 08.06.2022 / Referat 08.06.2022

23. september:
Dagsorden 23.09.2022 / referat

22. december:
Dagsorden 22.12.2022Referat 22.12.2022

Tidligere år

Referater, dagsordner og høringssvar fra tidligere år

Forperson

Søren Dinesen Østergaard

Professor Institut for Klinisk Medicin - Afdeling for Depression og Angst

Institut for Biomedicin

Institut for Folkesundhed

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Odontologi og Oral Sundhed

Institut for Retsmedicin

TAP repræsentanter

STUD repræsentanter

Christine Cramer

Ph.d.-studerende

Marie Heuckendorff Hansen

Medicinerrådet

Jens Vase Poulsen

Medicinerrådet

Mille Nielsen

Studerende, Institut for Folkesundhed

Nicole Wedel Sewerin

Odontologisk Forening