Mød fagfæller, der udvider din horisont

Når Det kardiovaskulære netværk på Health holder årsmøde den 9. september 2021, er alle med interesse for hjertesygdomme velkomne. Det samme gælder forskere, der vil være medlem af netværket. Eneste krav er, at man er åben over for ny viden og nye mennesker.

Det kardiovaskulære netværk på Health samler forskere fra en række fagområder i nye fælles projekter til gavn for patienter med hjertesygdom. Billederne er fra Det kardiovaskulære netværks første årsmøde, som blev afholdt i 2019. Fotos: AU Heal
Det kardiovaskulære netværk på Health samler forskere fra en række fagområder i nye fælles projekter til gavn for patienter med hjertesygdom. Billederne er fra Det kardiovaskulære netværks første årsmøde, som blev afholdt i 2019. Fotos: AU Health.

”Vi leverer rammerne for samarbejde om interdisciplinær hjerteforskning på højeste internationale niveau med ét mål for øje; at forbedre behandling af hjertesygdomme,” svarer Jens Cosedis Nielsen, ordførende professor for netværket, prompte, når man spørger, hvad netværket kan og vil.

Vi undrer os sammen

”Netværket har succes, når forsker A møder forsker B og C, og de sammen finder ud af, at de kan bidrage til hinandens forskning. Vi faciliterer samarbejde mellem basalforskere og kliniske forskere i et rum, hvor alle er nysgerrige og undrer sig sammen. Det skal være lettere at finde nye samarbejdspartnere,” siger han.

”Hvis jeg som overlæge på AUH fx har en konkret klinisk udfordring, jeg har vanskeligt ved at forstå eller løse, er det oplagt at bringe problemstillingen ind i netværket. Her er der altid nogen, der ved mere eller noget andet end én selv, og måske endda noget, man ikke selv vidste fandtes,” uddyber Jens Cosedis Nielsen, som også er klinisk lærestolsprofessor på Institut for Klinisk Medicin.

Fra mikroskop til helikopter

Det kardiovaskulære netværk blev etableret i 2019 som det første af fakultetets i alt fem faglige forskningsnetværk, og i dag tæller det næsten 190 medlemmer, hvoraf langt de fleste er fra AU og AUH. Ifølge Jens Cosedis Nielsen, der sidder for bordenden i styregruppen, tager netværket imod nye medlemmer med åbne arme. Også forskere fra resten af landet og fra udlandet. Ambitionerne rækker nemlig langt ud over Danmarks grænser.

”Målet er, at vi kan arbejde translationelt; at vi kan gå fra basal-fysiologiske studier af molekyler og celler over dyrestudier til studier på mindre grupper af mennesker og endnu videre til epidemiologiske studier, hvor vi studerer hele befolkninger. Vi vil have hele paletten med – fra mikroskopet til helikopteren, hvor man ser ned på hele landet. Og så vil vi gøre en forskel for samfundet,” fortæller Jens Cosedis Nielsen.

Netværk styrker muligheder for ekstern finansiering

Han tilføjer, at når forskerne etablerer flere og større samarbejder i fællesskab, som flere af medlemmerne allerede har gjort, fx inden for hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, får det positiv indflydelse på forskningsresultaterne og mulighederne for at søge de største fondsbevillinger.

”Det vil i nogle sammenhænge være lettere at komme i betragtning til de store fondsansøgninger, når man kan dokumentere, at man arbejder både interdisciplinært og translationelt i sin forskning. Og det kan vi i netværket,” siger Jens Cosedis Nielsen.

Han er, trods sin begejstring, meget opmærksom på, at netværket hverken kan eller skal trækkes ned over hovedet på folk. Det er et tilbud, og det er frivilligt og gratis at være med.

Aktiviteterne i Det kardiovaskulære netværk handler naturligt meget om forskning, men såvel styregruppe som menige medlemmer arbejder også med talentudvikling, rekruttering og undervisning på både post- og prægraduat niveau. Til næste sommer er netværket fx ansvarlig for en Summer School på Health, hvor unge forskertalenter får mulighed for at fordybe og dygtiggøre sig i forskellige aspekter af hjerteforskningen.

Kontakt

Klinisk lærestolsprofessor, overlæge og dr.med. Jens Cosedis Nielsen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Hjertesygdomme
Mail: jens.cosedis.nielsen@clin.au.dk
Mobil: 40 18 84 48

Læs mere på Det kardiovaskulære netværkets hjemmeside og i artiklen ”Det kardiovaskulære netværk på Health er en realitet”

Læs også artiklen ”Opsøg tilfældet i de nye faglige forskningsnetværk”, hvori prodekan for forskning og konstitueret dekan Hans Erik Bøtker opfordrer alle Health-forskere til at deltage aktivt i et eller to af Healths fem netværk.


Årsmøde i Det kardivaskulære netværk

På årsmødet kan deltagerne, ud over at sparre og erfaringsudveksle med hinanden, høre oplæg fra bl.a.:

  • Professor og nyudnævnt æresdoktor Katja Zeppenfeld fra Leiden University
  • Professor Majken Jensen fra Københavns Universitet
  • Adjunkt José Javier Fuster fra Spanish Center for Cardiovascular Research i Madrid

Årsmødet er åbent for alle ved tilmelding, og det finder sted torsdag den 9. september fra kl. 14-18 i Merete Barker Auditoriet (Søauditorierne, bygning 1253). Sidste frist for tilmelding er den 29. august 2021.

Se programmet for årsmødet (pdf) og tilmeld dig via Conference Manager.

Healths faglige forskningsnetværk

Health har fem interdisciplinære forskningsnetværk, der samarbejder om forskning og uddannelse inden for følgende fagområder:

Emnerne, som netværkene diskuterer og samarbejder om, er af samfundsmæssig interesse, og netværkene er åbne for eksterne samarbejder med både internationalt førende miljøer og industrien.

De fem netværk afholder løbende faglige arrangementer med fokus på akademisk udvikling, videndeling, gensidig inspiration og netværksdannelse.