Core-faciliteter indholdsside

Vi tilbyder molekylær interaktionsanalyse til alle forskere ved Aarhus Universitet samt eksterne akademiske og industrielle partnere.

BIAS tilbyder biostatistisk rådgivning til forskere fra alle fem institutter under fakultetet, herunder forskere ved regionshospitalerne i Region Midtjylland, i forbindelse med kliniske studier og dataanalyse.

Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver. Analyserne kan bestilles som færdige analysepakker, eller de kan tilpasses efter behov.

The Bioimaging Core Facility provide state-of-the-art equipment for a wide range of light microscopy applications. All system setups are designed to cover most bioimaging applications with a strong focus to meet future requirements and minimize complexity towards the users.  The Bioimaging Core Facility focus on microscopy knowledge sharing and offer access to advanced bioimaging software, expertise in image data analysis, and project based microscopy education.

En centraliseret ressource af ekspertise inden for beregningsbiologi, datamining og bioinformatik. Vi tilbyder løsninger til analyse, visualisering, styring og fortolkning af biologiske data i stor skala, hovedsageligt produceret ved high-throughput genomiske eksperimenter.

We specialise in cardiovascular and metabolic phenotyping in the broadest sense - both for researchers at the department and for external clients. We mainly focus on cardiovascular phenotyping, but also offer advice, guidance and technical assistance on general surgeries, blood sampling and tissue collection.

CellX (The Danish Single Cell Examination Platform) is a national research platform/infrastructure dedicated to single cell and spatial OMICs analysis.

CML har en stor tværdisciplinær samarbejdsflade, mellem navnlig sundheds- og naturvidenskabelige fagområder, med ekspertise inden for bl.a. micro imaging, telemetri, fysiologi-sensorer, hyperbarisk fysiologi og 3D printing. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. 

CONNECT rådgiver om brug af sundhedsdata i forskning inden for personlig medicin. Vi tilbyder 10 timers gratis rådgivning og har stor viden om registerforskning, statistisk analyse, datamanagement, bioinformatik og genetisk analyse. Vi rådgiver i alle stadier af et forskningsprojekt – lige fra metodevalg og studiedesign til sammenkobling, analyse og fortolkning af data. CONNECT kan også hjælpe med at finde vej gennem juraen, som kan være meget kompleks i arbejdet med sundhedsdata. 

De Kirurgiske Forskningslaboratorier tilbyder operations- og laboratoriefaciliteter til både forskning og uddannelse. Enheden har en stor brugerflade og alle med interesse inden for forskning og uddannelse er velkomne til at henvende sig.

Dyrefaciliteterne har erfaring med at avle højkvalitets laboratoriedyr, såvel som at udføre dyreforsøg. Dyrefaciliteterne er åbne for eksterne forskergrupper og firmaer, der ønsker at udføre avl af laboratoriedyr og biomedicinsk forskning.

Institut for Klinisk Medicin råder over flere dyrestalde, som er placeret i tilknytning til de forskellige forskningsfaciliteter. Her er det muligt at holde en række forskellige dyrearter. 

FACS Core Faciliteten er udstyret med tre celle-sorteringsinstrumenter: To FACSAriaIII og en MoFlo Astrios. Derudover råder FACS Core Faciliteten også over to analyseapparater; en LSRFortessa med 4 lasere samt en NovoCyte med 3 lasere. Yderligere har facilitetens brugere adgang til et kombineret mikroskop og flowcytometer - en ImageStream. FACS Core Faciliteten servicerer alle forskergrupper ved Aarhus Universitet. Forskere fra andre universiteter samt det private erhvervsliv er også velkomne.

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.

Opbevaring af prøver, biopsier og andet biologisk materiale. Lej en plads til din egen fryser eller lej plads i en af vores frysere.

GenomeDK er en højtydende computerfacilitet dedikeret til genomics og life sciences, der giver adgang til 6400 kerner og 12 PB lager. Dette gør det muligt for brugerne at køre meget intensive beregninger ved hjælp af en masse data i et sikkert miljø. Vi servicerer forskere ved Aarhus Universitet, andre universiteter samt små og mellemstore virksomheder.

Aarhus Universitets klimakamre er nogle af de bedste i verden til at undersøge, hvordan miljøforhold påvirker menneskers sundhed. I klimakamrene kan vi udføre forsøg, der kræver præcise og dokumenterede eksponeringer af specifikke klimatiske forhold. Det kan fx være ørken-klima (tørt-varmt), arktisk klima (tørt- koldt) eller tropisk klima (fugtigt-varmt).

The Mass Cytometry Unit provides equipment and service for both suspension mass cytometry (SMC, CyTOF, Helios) and imaging mass cytometry (IMC, Hyperion). SMC mixes the fundamentals of flow cytometry with suspension mass spectrometry, and IMC allows the analysis of tissue samples with laser scanning spatial resolution. MCU provides services to all research groups at Aarhus University. Researchers from other universities and from business and industry are also welcome.

Core-faciliteten besidder udstyr og ekspertise vedr. massespektrometriske proteinanalyser (proteomics; LC-MS/MS) samt mitokondrie-funktion (SeaHorse; NucleoCounter) og signalering (LC-MS/MS), og vi tilbyder at samarbejde om projekter, der indeholder disse områder.

MR-Centret tilbyder skanningsfaciliteter til præ-kliniske og kliniske studier indenfor biomedicin og bio-science – herunder specielt dynamiske organfunktionsmålinger og detaljerede vævsmetaboliske målinger ved sygdomme.

Core-faciliteter er serviceenheder med særligt udstyr og specielle kompetencer. De tilbyder services til forskere på Aarhus Universitet, men er også tilgængelige for forskere fra andre universiteter, hospitaler mv. Core-faciliteterne er specialiseret inden for deres respektive områder for at give forbedret kvalitet og effektivitet.

Vi tilbyder molekylær interaktionsanalyse til alle forskere ved Aarhus Universitet samt eksterne akademiske og industrielle partnere.

BIAS tilbyder biostatistisk rådgivning til forskere fra alle fem institutter under fakultetet, herunder forskere ved regionshospitalerne i Region Midtjylland, i forbindelse med kliniske studier og dataanalyse. 

Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver. Analyserne kan bestilles som færdige analysepakker, eller de kan tilpasses efter behov. 

The Bioimaging Core Facility provide state-of-the-art equipment for a wide range of light microscopy applications. All system setups are designed to cover most bioimaging applications with a strong focus to meet future requirements and minimize complexity towards the users.  The Bioimaging Core Facility focus on microscopy knowledge sharing and offer access to advanced bioimaging software, expertise in image data analysis, and project based microscopy education.

En centraliseret ressource af ekspertise inden for beregningsbiologi, datamining og bioinformatik. Vi tilbyder løsninger til analyse, visualisering, styring og fortolkning af biologiske data i stor skala, hovedsageligt produceret ved high-throughput genomiske eksperimenter.

We specialise in cardiovascular and metabolic phenotyping in the broadest sense - both for researchers at the department and for external clients. We mainly focus on cardiovascular phenotyping, but also offer advice, guidance and technical assistance on general surgeries, blood sampling and tissue collection.

CellX (The Danish Single Cell Examination Platform) is a national research platform/infrastructure dedicated to single cell and spatial OMICs analysis.

CML har en stor tværdisciplinær samarbejdsflade, mellem navnlig sundheds- og naturvidenskabelige fagområder, med ekspertise inden for bl.a. micro imaging, telemetri, fysiologi-sensorer, hyperbarisk fysiologi og 3D printing. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. 

CONNECT rådgiver om brug af sundhedsdata i forskning inden for personlig medicin. Vi tilbyder 10 timers gratis rådgivning og har stor viden om registerforskning, statistisk analyse, datamanagement, bioinformatik og genetisk analyse. Vi rådgiver i alle stadier af et forskningsprojekt – lige fra metodevalg og studiedesign til sammenkobling, analyse og fortolkning af data. CONNECT kan også hjælpe med at finde vej gennem juraen, som kan være meget kompleks i arbejdet med sundhedsdata. 

The Mass Cytometry Unit provides equipment and service for both suspension mass cytometry (SMC, CyTOF, Helios) and imaging mass cytometry (IMC, Hyperion).
SMC mixes the fundamentals of flow cytometry with suspension mass spectrometry, and IMC allows the analysis of tissue samples with laser scanning spatial resolution.
MCU provides services to all research groups at Aarhus University. Researchers from other universities and from business and industry are also welcome.

De Kirurgiske Forskningslaboratorier tilbyder operations- og laboratoriefaciliteter til både forskning og uddannelse. Enheden har en stor brugerflade og alle med interesse inden for forskning og uddannelse er velkomne til at henvende sig.

Laboratoriet, som er højt specialiseret indenfor endokrinologi og diabetes, udfører avancerede metaboliske undersøgelser af raske forsøgspersoner og patienter, udvikler nye hormonanalyser til forbedret diagnostik og behandling, opsætter celle- og vævsmodeller til belysning af cellulære sygdomsprocesser og arbejder med biomarkørforskning til identifikation af f.eks. sen-diabetiske komplikationer og hjertekarsygdom. Laboratoriets services tilbydes til forskere og klinikere fra alle landets universiteter og hospitaler. 

Dyrefaciliteterne har erfaring med at avle højkvalitets laboratoriedyr, såvel som at udføre dyreforsøg. Dyrefaciliteterne er åbne for eksterne forskergrupper og firmaer, der ønsker at udføre avl af laboratoriedyr og biomedicinsk forskning.

FACS Core Faciliteten er udstyret med tre celle-sorteringsinstrumenter: To FACSAriaIII og en MoFlo Astrios. Derudover råder FACS Core Faciliteten også over to analyseapparater; en LSRFortessa med 4 lasere samt en NovoCyte med 3 lasere. Yderligere har facilitetens brugere adgang til et kombineret mikroskop og flowcytometer - en ImageStream. FACS Core Faciliteten servicerer alle forskergrupper ved Aarhus Universitet. Forskere fra andre universiteter samt det private erhvervsliv er også velkomne.

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.

GenomeDK er en højtydende computerfacilitet dedikeret til genomics og life sciences, der giver adgang til 6400 kerner og 12 PB lager. Dette gør det muligt for brugerne at køre meget intensive beregninger ved hjælp af en masse data i et sikkert miljø. Vi servicerer forskere ved Aarhus Universitet, andre universiteter samt små og mellemstore virksomheder.

Aarhus Universitets klimakamre er nogle af de bedste i verden til at undersøge, hvordan miljøforhold påvirker menneskers sundhed. I klimakamrene kan vi udføre forsøg, der kræver præcise og dokumenterede eksponeringer af specifikke klimatiske forhold. Det kan fx være ørken-klima (tørt-varmt), arktisk klima (tørt- koldt) eller tropisk klima (fugtigt-varmt).

Forskningsenheden besidder udstyr og ekspertise vedr. massespektrometriske proteinanalyser (proteomics; LC-MS/MS) samt mitokondrie-funktion (SeaHorse; NucleoCounter) og signalering (LC-MS/MS), og vi tilbyder at samarbejde om projekter, der indeholder disse områder.

MOMA possesses equipment and extensive experience to conduct various molecular analyses, includng next generation sequencing (NGS Core Center) for both RNA and DNA using short-read or long-read technologies. MOMA provides also single-cell and spatial sequencing (Singe-Cell Core Center) and analysis of cell-free and circulating tumor DNA (ctDNA Core Center). MOMA  extends their services to all research groups at Aarhus University, as well as researchers from other universities, business, and industry.

MR-Centret tilbyder skanningsfaciliteter til præ-kliniske og kliniske studier indenfor biomedicin og bio-science – herunder specielt dynamiske organfunktionsmålinger og detaljerede vævsmetaboliske målinger ved sygdomme.