Humanfysiologiske undersøgelsesfaciliteter

Laboratoriet, som er højt specialiseret indenfor endokrinologi og diabetes, udfører avancerede metaboliske undersøgelser af raske forsøgspersoner og patienter, udvikler nye hormonanalyser til forbedret diagnostik og behandling, opsætter celle- og vævsmodeller til belysning af cellulære sygdomsprocesser og arbejder med biomarkørforskning til identifikation af f.eks. sen-diabetiske komplikationer og hjertekarsygdom. Laboratoriets services tilbydes til forskere og klinikere fra alle landets universiteter og hospitaler. 

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.

Aarhus Universitets klimakamre er nogle af de bedste i verden til at undersøge, hvordan miljøforhold påvirker menneskers sundhed. I klimakamrene kan vi udføre forsøg, der kræver præcise og dokumenterede eksponeringer af specifikke klimatiske forhold. Det kan fx være ørken-klima (tørt-varmt), arktisk klima (tørt- koldt) eller tropisk klima (fugtigt-varmt).