Billeddannende faciliteter

The Bioimaging Core Facility provide state-of-the-art equipment for a wide range of light microscopy applications. All system setups are designed to cover most bioimaging applications with a strong focus to meet future requirements and minimize complexity towards the users.  The Bioimaging Core Facility focus on microscopy knowledge sharing and offer access to advanced bioimaging software, expertise in image data analysis, and project based microscopy education.

CML har en stor tværdisciplinær samarbejdsflade, mellem navnlig sundheds- og naturvidenskabelige fagområder, med ekspertise inden for bl.a. micro imaging, telemetri, fysiologi-sensorer, hyperbarisk fysiologi og 3D printing. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. 

MR-Centret tilbyder skanningsfaciliteter til præ-kliniske og kliniske studier indenfor biomedicin og bio-science – herunder specielt dynamiske organfunktionsmålinger og detaljerede vævsmetaboliske målinger ved sygdomme.

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.