Klinisk biokemi, genetik og molekylær medicin

Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver. Analyserne kan bestilles som færdige analysepakker, eller de kan tilpasses efter behov.

Vi tilbyder molekylær interaktionsanalyse til alle forskere ved Aarhus Universitet samt eksterne akademiske og industrielle partnere.

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.

Opbevaring af prøver, biopsier og andet biologisk materiale. Lej en plads til din egen fryser eller lej plads i en af vores frysere.

Core-faciliteten besidder udstyr og ekspertise vedr. massespektrometriske proteinanalyser (proteomics; LC-MS/MS) samt mitokondrie-funktion (SeaHorse; NucleoCounter) og signalering (LC-MS/MS), og vi tilbyder at samarbejde om projekter, der indeholder disse områder.

We specialise in cardiovascular and metabolic phenotyping in the broadest sense - both for researchers at the department and for external clients. We mainly focus on cardiovascular phenotyping, but also offer advice, guidance and technical assistance on general surgeries, blood sampling and tissue collection.