Klinisk biokemi, genetik og molekylær medicin

Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver. Analyserne kan bestilles som færdige analysepakker, eller de kan tilpasses efter behov.

Vi tilbyder molekylær interaktionsanalyse til alle forskere ved Aarhus Universitet samt eksterne akademiske og industrielle partnere.

Forskningslaboratorierne er opdelt i special-laboratorier inden for mikrobiologi, celledyrkning, materialeforskning, histologi og 3D printning. Laboratorierne er bemandet med fem højt specialiserede laboranter/bioanalytikere, alle med mange års erfaring.

Forskningsenheden besidder udstyr og ekspertise vedr. massespektrometriske proteinanalyser (proteomics; LC-MS/MS) samt mitokondrie-funktion (SeaHorse; NucleoCounter) og signalering (LC-MS/MS), og vi tilbyder at samarbejde om projekter, der indeholder disse områder.

MOMA possesses equipment and extensive experience to conduct various molecular analyses, includng next generation sequencing (NGS Core Center) for both RNA and DNA using short-read or long-read technologies. MOMA provides also single-cell and spatial sequencing (Singe-Cell Core Center) and analysis of cell-free and circulating tumor DNA (ctDNA Core Center). MOMA  extends their services to all research groups at Aarhus University, as well as researchers from other universities, business, and industry.

We specialise in cardiovascular and metabolic phenotyping in the broadest sense - both for researchers at the department and for external clients. We mainly focus on cardiovascular phenotyping, but also offer advice, guidance and technical assistance on general surgeries, blood sampling and tissue collection.