Dyreeksperimentelle faciliteter

CML har en stor tværdisciplinær samarbejdsflade, mellem navnlig sundheds- og naturvidenskabelige fagområder, med ekspertise inden for bl.a. micro imaging, telemetri, fysiologi-sensorer, hyperbarisk fysiologi og 3D printing. Alle interesserede er velkomne til at henvende sig. 

Dyrefaciliteterne har erfaring med at avle højkvalitets laboratoriedyr, såvel som at udføre dyreforsøg. Dyrefaciliteterne er åbne for eksterne forskergrupper og firmaer, der ønsker at udføre avl af laboratoriedyr og biomedicinsk forskning.

Institut for Klinisk Medicin råder over flere dyrestalde, som er placeret i tilknytning til de forskellige forskningsfaciliteter. Her er det muligt at holde en række forskellige dyrearter.