Narkotika, doping og illegale lægemidler

Kursusbeskrivelse

Det illegale stofmarked i Danmark og Europa er under konstant forandring. I de seneste år er mange nye stoftyper dukket op som forhandles via internettet og fremsendes via postvæsenet. Hash og marihuana er markant stærkere i dag end for bare få år siden og cocain er ikke længere et storbyfænomen, men findes nu i alle dele af landet. Salg af doping til motionister og almindelige idrætsudøvere er blevet en indbringende illegal forretning. Lær om stofferne, deres historie og udbredelse.   

”Narkotika og doping i Danmark” er et af i alt fire moduler i den retsmedicinske basisuddannelse.

Formål

Kurset har til formål at give et overblik over de forskellige grupper af euforiserende stoffer, lægemidler og dopingstoffer der findes på det danske og internationale illegale marked. Deltagerne bliver bekendt med stoffernes oprindelse, fremstillingsmetode, udbredelse og virkning. Foruden udviklingen på det danske stofmarked, beskrives de overordnede tendenser i Europa og på verdensplan. Deltagerne får desuden hands on erfaring med et udvalg af hurtigtest til identifikation af almindelige narkotikatyper.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til medarbejdere i politiets afdeling for organiseret kriminalitet, Særlig Efterforskning, sagscentrene, beredskabet og lokalpoliti samt anklagemyndigheden og kriminalteknisk center.

Foreløbigt program

  • Narkotikasituationen i Danmark, EU og verden
  • De klassiske narkotikatyper - historie, fremstillingsmetoder, indtagelse, virkning
  • De nye stoftyper – NPS - historie (udvikling i EU), fremstillingsmetoder, udseende, indtagelse, virkning
  • Dopingstoffer i Danmark
  • Gennemgang af udvalgte sager
  • Hvad kan en retskemisk undersøgelse bidrage med?

Undervisningsform

Undervisningen formidles hovedsageligt som præsentationer kombineret med mindre øvelser. Der lægges desuden op til gruppediskussioner baseret på kursusdeltagernes egne erfaringer. Der kan inden kurset indsendes spørgsmål til underviserne som ønskes besvaret eller diskuteret blandt deltagerkredsen. En del af det faglige materiale vil være tilgængeligt for kursusdeltagerne før kursets start.

Deltagerantal

Maksimalt 40 deltagere. Kursusdeltagere fra Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har fortrinsret til kurset, hvor pladserne vil blive fordelt ligeligt imellem kredsene. Øvrige interesserede kan deltage, hvis der er ledige pladser på kurset.

Undervisere 

Christian Lindholst (lektor, cand. scient., ph.d.) har igennem en årrække arbejdet som retskemiker med speciale i illegal euforiserende stoffer. Han er en af de drivende kræfter bag projekterne ”Narkotika på Gadeplan i Danmark” og ”Illegale stoffer i Danmark” og har i flere år fungeret som underviser inden for området. Christian er desuden institutleder for Institut for Retsmedicin i Aarhus.  

Tore Forsingdal Hardlei (retskemiker, cand.scient., ph.d.).

Kurset vil desuden inddrage andre undervisere efter behov.

Kursusbevis

Deltagerne får udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.

Udbyder

Institut for Retsmedicin.

Fakta

Tidspunkt:
Onsdag den 9. november 2022

Sted: 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Auditorium C114-101, Indgang C
8200 Aarhus N

Pris: 
Kurset er gratis for ansatte ved dansk politi.
For øvrige deltagere er kursusgebyret 2.500 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist:
14. september 2022
Oplys navn, kontaktoplysninger (e-mail adresse), evt. politikreds

Sprog:
Dansk