Indlevering af doktorafhandling

Følgende materiale skal indsendes til HE Forskeruddannelsen samtidigt:

  • Én OCR-læsbar pdf-fil med den samlede afhandling. Egne artikler fra Ph.d. afhandling og andet nødvendigt baggrundsmateriale skal indsendes i separat fil.  
  • Én OCR-læsbar pdf-fil med medforfattererklæringer (Word). Kun artikler som indgår i afhandlingen.  
  • Én OCR-læsbar pdf-fil indeholdende eventuelle publicerede artikler, der danner grundlag, men ikke er en del af doktorafhandlingen. 
  • Én OCR-læsbar pdf-fil med medforfattererklæringer til publicerede artikler, der ikke er en del af afhandlingen.
  • Et udfyldt og underskrevet oplysningsskema (Word).  
  • Et eksemplar af doktorandens ph.d.-afhandling eller evt. andre afhandlinger, som tidligere har dannet grundlag for tildeling af en akademisk grad.
  • En publikationsliste (ud over publikationer indeholdt i doktorafhandlingen)
  • Et CV
  • Ved genindlevering af afhandling skal forfatteren aflevere en redegørelse, som tydeligt beskriver, hvilke ændringer, der er foretaget i forhold til den første afhandling og indstillingen fra det oprindelige bedømmelsesudvalg. 

Materialet sendes til graduateschoolhealth@au.dk. Hvis filerne sendes i krypteret form, skal koden sendes i en separat e-mail til samme adresse. 

Medforfattererklæringer

Hvis en doktorafhandling er resultatet af et samarbejde, skal der medsendes en medforfattererklæring (Word), underskrevet af medforfatterne og af forfatteren selv, om omfanget og karakteren af den enkeltes andel i det fælles arbejde. 

Tekstlighedsscreening og antagelse til bedømmelse

Alle doktorafhandlinger, der indleveres screenes for tekstlighed. Find mere information om tekstlighedsscreening (PDF).

Der foretages desuden tekstsammenligning mellem disputatsen og en eventuel ph.d.-afhandling af samme forfatter. Resultater, der viser tekstlighed, forelægges Udvalget for Tekstlighed til afgørelse.

Hvis afhandlingen efter screeningen/sammenligningen antages til bedømmelse, nedsætter Disputatsnævnet et fagligt bedømmelsesudvalg.