Ansættelsesprocedurer på Health

Ansættelsesprocedurer på Health

Rekruttering og ansættelse på Health

Health ønsker at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede på alle fakultetets ansættelsesområder. Derfor er det vigtigt at have professionelle ansættelsesprocesser, der både er velplanlagte og velgennemførte.

Et vellykket rekrutteringsforløb forudsætter, at rekrutterings- og ansættelsesprocessen er båret af kvalitet. Ansættende ledere kan her på siden finde oplysninger og værktøjer til et godt rekrutterings- og ansættelsesforløb. Medlemmer af et bedømmelsesudvalg eller fagkyndige udvalg kan finde vejledninger og værktøjer, der understøtter deres arbejde i rekrutteringsprocessen. Endelig kan du som medarbejder, ansøger eller tillidsrepræsentant med fordel orientere dig på disse sider, hvis du vil vide mere om ansættelsesprocesser på Health.

Du skal desuden være opmærksom på de regler og retningslinjer, som gælder ved rekruttering og ansættelse på Aarhus Universitet - læs mere på ”Intranet” under Medarbejdere » Medarbejderservice » HR » Rekruttering og ansættelse » Ansættelsesprocedure.

Bemærk, at dokumenterne nedenfor løbende vil blive opdateret. 

FAQ for bedømmelsesudvalg

  • Hvornår modtager vi, som medlem af bedømmelsesudvalget, honoraret for vores deltagelse?

Så snart bedømmelsesprocessen er afsluttet og godkendt, modtager de eksterne medlemmer af et bedømmelsesudvalg en mail med en blanket, der skal udfyldes og returneres, førend der kan ske udbetaling af honorar for deres deltagelse.

  • Skal vi benytte skabelonen?

Ja. Bedømmelsesudvalget skal udarbejde bedømmelsen i den specificerede skabelon for stillingstypen.

  • Skal alle spørgsmål i skabelonen besvares?

Det er formandens opgave at sikre, at der udarbejdes en bedømmelse for hver ansøger. Bedømmelsen skal opfylde kravene, der står beskrevet i vejledningen til bedømmelsesudvalg. Der skal derfor tages stilling til alle spørgsmålene i skabelonen til brug for bedømmelsen

FAQ for ansøgere

  • Jeg er tidligere blevet bedømt kvalificeret indenfor samme stillingskategori – vil denne bedømmelse være tilstrækkelig?  

Såfremt bedømmelsen er foretaget efter den 1. marts 2016, hvor den nye vejledning til bedømmelse af kandidater trådte i kraft, vil bedømmelsen være gyldig. Dette kræver dog, at der er tale om ansættelse indenfor samme stillingskategori samt, at der ikke er sket en væsentlig ændring af stillingsindholdet.

  • Jeg er tidligere blevet bedømt efter de nye kriterier for bedømmelse - hvornår vil jeg skulle bedømmes igen?

Der skal foretages en ny bedømmelse ved en overgang fra en stillingskategori til en anden eller ved et stillingsskifte, som indebærer et væsentligt ændret stillingsindhold.

  • Jeg vil gerne uploade flere end de 10 publikationer til brug for min bedømmelse – kan jeg det?

Som ansøger kan du godt uploade mere end 10 publikationer til brug for bedømmelsen. Dette kræver, at du uploader en samlet fil, der består af alle de publikationer, som du ønskes bedømt på baggrund af. Denne fil bedes uploadet under feltet ”andet materiale”.

  • Jeg kan ikke indsende min ansøgning?

Hvis du har udfordringer med at indsende sin ansøgning, kan det være en hjælp at benytte en anden internetbrowser. Det kan for eksempel være Mozilla Firefox.

  • Hvad skal jeg gøre, hvis ikke jeg har noget materiale til samtlige felter?

Som ansøger kan du ved felter, du ikke har noget materiale til, lave en tankestreg og evt. uploade et tomt dokument.

Kontakt

Fælles postkasse for Health HR:

HR-postkasse for Institut for Klinisk Medicin: